Recent Posts

 • Główne założenia modernizmu

  Główne założenia modernizmu

  Architekci modernizmu zakładali przede wszystkim, że o pięknie danego budynku stanowi przede wszystkim jego funkcjonalność, a w każdym razie przede wszystkim to czy spełnione zostały podstawowe wymagania co do funkcjonalności […]

  czytaj dalej →
   
 • Modernizm

  Modernizm

  Opierając się o wiedzę encyklopedyczną modernizm zdefiniować będzie można jako swoista grupę specyficznym prądów architektonicznych na świecie, które rozwijały się w pierwszych latach wieku dwudziestego, do jego połowy. Do głównych […]

  czytaj dalej →
   
 • Budownictwo świeckie architektury średniowiecznej

  Budownictwo świeckie architektury średniowiecznej

  W czasie gotyku największą uwagę w przypadku budynków i zabudowań świeckich przywiązywano przede wszystkim do wzmocnień fortyfikacji obronnych, tak aby mogły one wytrzymać natarcia coraz bardziej skomplikowanych i zawiłych maszyn […]

  czytaj dalej →
   
 • Budownictwo sakralne architektury średniowiecznej

  Budownictwo sakralne architektury średniowiecznej

  W czasie trwania gotyku najczęściej budowane były kościoły w oparciu o plan bazyliki składającej się z trzech naw, chociaż zachowały się także liczne przykłady, gdzie zastosowanie znajdują rozwiązania czysto halowe. […]

  czytaj dalej →
   
 • Charakterystyka architektury średniowiecznej

  Charakterystyka architektury średniowiecznej

  Gotyk posiadać będzie szeroką gamę charakterystycznych dla siebie cech, gdzie rozróżnić będzie trzeba jednak budownictwo sakralne oraz świeckie. Mimo wszystko ten pierwszy typ budownictwa, budownictwa sakralnego, cały czas cieszy się […]

  czytaj dalej →
   
 • Style architektury średniowiecznej

  Style architektury średniowiecznej

  W czasie średniowiecza powstały i spopularyzowały się trzy oddzielne style jeśli chodzi o budowanie i projektowanie obiektów, przede wszystkim tych sakralnych. Wyróżnić możemy następujące po sobie, a mianowicie architekturę przedromańską, […]

  czytaj dalej →
   
 • Architektura średniowieczna

  Architektura średniowieczna

  Architektura wieków średnich kontynentu europejskiego przede wszystkim opierać będzie się na tym co udało się osiągnąć cesarstwu rzymskiego. Po jego rozpadzie na dwie oddzielne części kształtowały się dwa osobne burty […]

  czytaj dalej →
   
 • Dobór materiałów w architekturze renesansu

  Dobór materiałów w architekturze renesansu

  Odrodzenie nie wprowadziło nowych materiałów do konstrukcji budynków. Nadal wykorzystywane są dwa podstawowe materiały, a mianowicie kamień oraz cegła. Murowane ściany następnie okładane zostają kamiennymi płytami, czy też tynkowane. Jako […]

  czytaj dalej →
   
 • Budownictwo świeckie architektury renesansu

  Budownictwo świeckie architektury renesansu

  Już w pierwszych okresach renesansu zaczyna kształtować się nowa forma budownictwa pomiędzy najbogatszymi mieszkańcami miasta. Są to pałace, które budowane zostają na planie prostokąta, posiadające wewnętrzny dziedziniec i są zwartą […]

  czytaj dalej →
   
 • Budownictwo sakralne architektury renesansu

  W czasie renesansu, czy też odrodzenia do ulubionych form architektów należał kościół znajdujący się na centralnym planie, chociaż oczywiście nie będzie brakowało kościołów opierających się o układ podłużny, na planie […]

  czytaj dalej →