Recent Posts

 • Przemysł

  Przemysł

  Ówczesna działalność przemysłowa polega na wydobywaniu lub przetwarzaniu zasobów dostarczanych przez przyrodę na produkty, które zaspokajają pośrednio i bezpośrednio potrzeby konsumentów. Działalność usługowa to wszelkie czynności świadczone w procesie zaspakajania […]

  czytaj dalej →
   
 • Przedsiębiorstwo

  Przedsiębiorstwo

  Zastanawiałeś się kiedyś co to jest działalność gospodarcza, jak to jest posiadać własną firmę, czy jest to trudne? Działalność gospodarcza polega na wytwarzaniu produktów w celach zarob¬kowych. Ustawa z 23 […]

  czytaj dalej →
   
 • Podstawowe informacje

  Podstawowe informacje

  Trudne wybory ekonomiczne i organizacyjne dotyczą nie tylko przedsiębiorstwa jako podstawowego organizmu prowadzącego działalność gospodarczą. Własna firma jest wyodrębnioną pod względem ekonomicznym i prawnym jest ona jed¬nostką gospodarczą, która prowadzi […]

  czytaj dalej →
   
 • Handel

  Handel

  Handel obejmuje całokształt czynności związanych z pośrednictwem między produkcją a konsumpcją, a więc zakupem i odbiorem towarów od producentów, magazynowaniem, przygotowaniem do sprzedaży i sprzedażą. Handlem nazywa się też przedsiębiorstwa, […]

  czytaj dalej →
   
 • Ekonomia

  Ekonomia

  Jeśli zastanawiasz się czym w ogóle jest ekonomia to postaram Ci się opisać to w kilkunastu zdaniach tak, abyś mógł mieć obraz tego. Ekonomia jest to nauka o gospodarowaniu, zawiera […]

  czytaj dalej →
   
 • Rodzaje produkcji

  Rodzaje produkcji

  Obecnie możemy wymienić następujące rodzaje produkcji: Produkcja podstawowa stanowi zasadniczy cel działalności przedsiębiorstwa. Produkcja ta przeznaczona jest na sprzedaż. Dla przykładu produkcją podstawową są obrabiarki w fabryce maszyn, ubrania w […]

  czytaj dalej →
   
 • Postmodernizm

  Postmodernizm

  Mianem postmodernizmu określamy ogół architektonicznych koncepcji z przełomu wieku dwudziestego oraz dwudziestego pierwszego. Okres ten nastąpił po modernizmie i odcina się całkowicie od jego koncepcji projektowych. Główną różnicę pomiędzy modernizmem, […]

  czytaj dalej →
   
 • Cechy budynków modernizmu

  Cechy budynków modernizmu

  Nurty modernistyczne w przeciwieństwie do stylów historycznych oraz secesji nie wypracowały jednolitych oraz stałych form stylowych, nigdy też żaden z architektów nie stawiał sobie czegoś takiego za główny cel w […]

  czytaj dalej →
   
 • Urbanistyka modernizmu

  Urbanistyka modernizmu

  Urbanistyka modernistyczna także jest inną niż te charakterystyczne dla potrzebnych epok. Najistotniejszym jej zadaniem w tym okresie jest przede wszystkim ekonomiczne a zarazem sprzyjające zdrowiu i wygodzie projektowanie osiedli mieszkaniowych, […]

  czytaj dalej →
   
 • Początki modernizmu modernizmu

  Początki modernizmu modernizmu

  Modernizm jako nurt w architekturze nie posiadał jednego źródła, ale już od samego początku rozwijał się całkowicie niezależnie i torował całkowicie różne nowego drogi w poszczególnych krajach europy oraz ameryki. […]

  czytaj dalej →