Recent Posts

 • Językoznawstwo

  Językoznawstwo

  Inna nazwa to lingwistyka. Jest to nauka badająca istotę, budowę i swoisty rozwój danego języka. Wyróżnia się przede wszystkim lingwistykę teoretyczną, stosowaną, a także dyskursywno-bitumiczną. Ponadto istnieje możliwość połączenia niektórych […]

  czytaj dalej →
   
 • Religioznawstwo

  Religioznawstwo

  Są to nauki o religii. Charakteryzują się przede wszystkim podejściem antropologicznym, empirycznym, porównawczym do samego przedmiotu owych badań. Tym przede wszystkim religioznawstwo różni się od teologii i filozofii religii, z […]

  czytaj dalej →
   
 • Pedagogika

  Pedagogika

  Jest to cały zespół nauk odnoszących się do wychowania, istoty, celów, treści metodycznych, środków i form organizacji wychowania i edukacji. Głównymi elementami w tej kwestii są rodziny, przedszkola i szkoły […]

  czytaj dalej →
   
 • Archeologia

  Archeologia

    Celem tej nauki jest swoiste odtwarzanie społeczno-kulturowej przeszłości człowieka poprzez badania w ziemi, na ziemi bądź w wodzie odnośnie źródeł archeologicznych. Źródła archeologiczne to materialne pozostałości wszelkiego typu działań […]

  czytaj dalej →
   
 • Filozofia

  Filozofia

  Wywodzi się z matematyki i filozofii Pitagorasa z szóstego wieku przed naszą erą. Dawniej oznaczało to poszukiwanie, umiłowanie mądrości i jej posiadanie. Współcześnie ma ona różne znaczenia. Następują tutaj rozważania […]

  czytaj dalej →
   
 • Nauki humanistyczne

  Nauki humanistyczne

  Terminem tym określa się grupę nauk, które przede wszystkim zajmują się badaniem człowieka jako swoistej istoty społecznej, a także jego twórczości. Jednocześnie należy przyznać, że brak jest tam ścisłej metodologii […]

  czytaj dalej →
   
 • Kryterium naukowości

  Kryterium naukowości

  W dzisiejszych czasach wiele nauk klasycznych rozwija się bardzo dynamicznie i dlatego też podział na nauki przyrodnicze i humanistyczne jest ciągle modyfikowany przez wprowadzenie pojęcia dziedzina naukowa. Obejmuje to nauki, […]

  czytaj dalej →
   
 • Nauki społeczno-ekonomiczne

  Nauki społeczno-ekonomiczne

  Badają strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Zaliczane są do nauk empirycznych. Nauki społeczne różnią się od nauk humanistycznych metodami naukowymi poznania oraz stosowaniem ścisłych […]

  czytaj dalej →
   
 • Nauki humanistyczne

  Nauki humanistyczne

  Przedmiotem tej grupy nauk jest człowiek jako istota społeczna i jego twórczość. Do dyscyplin nauk humanistycznych zalicza się archeologię, bibliologię, etnologię, filozofię, historię, historię sztuki, językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, muzykologię, politologię, […]

  czytaj dalej →
   
 • Nauki inżynieryjne

  Nauki inżynieryjne

  Jest to działalność, która polega na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów przy wykorzystaniu wiedzy technicznej i naukowej. Wymaga to rozwiązywania różnych problemów. Zajmuje się […]

  czytaj dalej →