Recent Posts

 • Nauki przyrodnicze

  Nauki przyrodnicze

  Wersja oryginalna owego terminu z angielskiego to natura science. Jest to w sumie dosyć mało precyzyjne określenie. Są to dziedziny nauki, które przede wszystkim zajmują się badaniem świata materialnego, ożywionego […]

  czytaj dalej →
   
 • Przyrodoznawstwo matematyczne

  Przyrodoznawstwo matematyczne

  Jest to dziedzina ogólnego przyrodoznawstwa. Określa się tam zbiór dyscyplin, które określa się też jako nauki fizykalne, które pochodzą już z epoki Oświecenie. Zbiór owych dyscyplin przyrodniczych opiera się na […]

  czytaj dalej →
   
 • Inżynieria energetyczna

  Inżynieria energetyczna

  Jest to swoista wiedza, która odnosi się do przetwarzania, przesyłania oraz dystrybucji energii. Najczęściej wyróżnia się tutaj dwa źródła energii: odnawialne i nieodnawialne. Jednocześnie najczęściej energia z owych źródeł wykorzystywana […]

  czytaj dalej →
   
 • Inżynieria mechaniczna

  Inżynieria mechaniczna

  Nauka ta odnosi się do wiedzy względem projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Wyłącza się z tego maszyny elektryczne i energetyczne, które kwalifikują się do inżynierii elektrycznej oraz inżynierii energetycznej. Również […]

  czytaj dalej →
   
 • Inżynieria chemiczna

  Inżynieria chemiczna

  Raczej powinno się ją określać inżynierią procesową. Jest to nauka z zakresu nauk inżynieryjnych, która przede wszystkim zajmuje się projektowaniem operacji oraz procesów, które odnoszą się do przepływu płynów, przemian […]

  czytaj dalej →
   
 • Inżynieria wojskowa

  Inżynieria wojskowa

  Zalicza się to jednocześnie do działu inżynierii, jak i wiedzy wojskowej. Zajmuje się przede wszystkim sztuką wojenną i ogólnymi naukami inżynieryjnymi, wiedzą, która może być wykorzystana przez wojsko zarówno w […]

  czytaj dalej →
   
 • Inżynieria biomedyczna

  Inżynieria biomedyczna

  W skrócie jest to BME od angielskiego Biomedical Engineering. Nauka ta łączy w sobie inżynierię i biologię tworzą bioinżynierię. Jest to nauka na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Głównymi […]

  czytaj dalej →
   
 • Nauki inżynieryjne

  Nauki inżynieryjne

  Inaczej jest to po prostu inżynieria. Określa się tak działalność, która polega na projektowaniu, konstruowaniu, modyfikacji oraz utrzymaniu jak najbardziej efektywnych kosztowo rozwiązań z wykorzystaniem typowej wiedzy naukowej i technicznej. […]

  czytaj dalej →
   
 • Inżynieria lądowa

  Inżynieria lądowa

  Dyscyplina ta łączy w sobie wiele umiejętności, jak projektowanie, utrzymanie, a także wznoszenie, a więc budowanie różnych obiektów budowlanych, które tworzone są w środowisku naturalnym, na lądzie. Są to między […]

  czytaj dalej →
   
 • Socjologia

  Socjologia

  Nauka ta zajmuje się badaniem funkcjonowania i zmian w społeczeństwie. Badane są tam społeczne reguły, procesy i struktury, które jednocześnie łączą i dzielą ludzi, powodują powstawanie i rozwiązywanie się więzi […]

  czytaj dalej →