Delegowanie

Jest to forma przekazywania niektórych praw i obowiązków kierownika na swoich podwładnych. Najczęściej owo przekazanie odnosi się do jednego konkretnego zadania. Jasno są tutaj określone cele jakie mają być zrealizowane, a podwładny po ich osiągnięciu traci swoje upoważnienia. Jest to też swego rodzaju forma motywacji pracownika. Daje ono możliwość podejmowania samodzielnych decyzji. Środki do celu są tutaj dowolne, ważne jest, aby osiągnąć wyznaczony cel w sposób demokratyczny, zgodny z zasadami etyki i moralności i zgodnie z regulaminem firmy oraz kodeksem pracy i kodeksem spółek handlowych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki zarządzania

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *