Językoznawstwo

Inna nazwa to lingwistyka. Jest to nauka badająca istotę, budowę i swoisty rozwój danego języka. Wyróżnia się przede wszystkim lingwistykę teoretyczną, stosowaną, a także dyskursywno-bitumiczną. Ponadto istnieje możliwość połączenia niektórych dziedzin w trzy przeciwstawne pary, a mianowicie językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne, teoretyczne i stosowane, a także makrolingwistyka i mikrolingwistyka. Czasami dodatkowo wyróżnia się też lingwistykę ogólną i szczegółową. Dziedzina ta posiada wiele poddziedzin, jak gramatyka, semantyka, fonetyka, fonologia, składnia itp.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki humanistyczne

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *