Produkcja wyrobów

Produkcja wyrobów jest to działalność, która polega na wydobywaniu surowców mineralnych lub przetwarzaniu surowców i materiałów na produkty zaspokajające potrzeby.
Istnieją więc dwie drogi otrzymywania wyrobów w przemyśle: wydobywanie (górnictwo) i przetwarzanie (przetwórstwo).
Zarówno produkcja wydobywcza, jak i produkcja przetwórcza mogą być wielostronnie klasyfikowane. W zależności od stopnia gotowości rozróżnia się: produkcję w toku, półfabrykaty, wyroby gotowe. Produkcja w toku i półfabrykaty stanowią łącznie produkcję nie zakończoną przedsiębiorstwa.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ekonomiczne

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *