Klasyfikacje przedsiębiorstw

Klasyfikację przedsiębiorstw (również przedsiębiorców) przeprowadza się według trzech głównych kryteriów, którymi są: forma własności, forma prawno-organizacyjna, rodzaj prowadzonej działalności. W Polsce istnieje pięć podstawowych form własności:
własność państwowa, własność komunalna, własność prywatna osób fizycznych, własność prywatna osób prawnych, własność zagraniczna. Do własności państwowej zalicza się własność Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, np. państwowych przedsiębiorstw. Własność komunalna jest mieniem samorządów terytorialnych. Własność rzemieślników i innych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz prywatnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (np. spółki jawne) zalicza się do własności prywatnej osób fizycznych. Własność spółdzielni, spółek posiadających osobowość prawną i organizacji społecznych jest zaliczana do własności prywatnej osób prawnych. Własność zagraniczna należy do osób fizycznych i prawnych mających siedzibę za granicą kraju.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ekonomiczne

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *