Nauki zarządzania

 • Teoria decyzji

  Teoria decyzji

  Tym terminem określa się wspólny obszar zainteresowań dla wielu dziedzin nauki i życia codziennego. Przede wszystkim obejmuje on analizę i wspomaganie całego procesu podejmowania decyzji. Szczególnie korzystają z niej: matematyka, […]

  continue reading →
   
 • Planowanie

  Planowanie

  Jest to swoisty element zarządzania. Polega on na tym, że decyduje się o podjęciu działań zorientowanych na wywołanie zjawisk, które nie byłyby w stanie zaistnieć samodzielnie i same z siebie. […]

  continue reading →
   
 • Telepraca

  Telepraca

  Inaczej jest to praca zdalna lub biuro w domu. Coraz popularniejsza forma współczesnej pracy. Jest to też forma organizacji pracy, która polega na tym, że jest ona świadczona poza siedzibą […]

  continue reading →
   
 • Zespół

  Zespół

  Tym terminem określa się pewną grupę osób, które mają wspólny cel. Powinien posiada dobrego lidera, który staje się przewodnikiem i jednocześnie warunkiem zmierzania w określonym kierunku całego zespołu. Musi być […]

  continue reading →
   
 • Filtr informacji

  Filtr informacji

  Są to swoiste systemy informacyjne, które działają w sposób ciągły i eliminują dokumenty, które są irrelewantne poprzez profile stałe w czasie potrzeby informacyjnej dla użytkowników. Filtry zajmują się jednostkami informacji, […]

  continue reading →
   
 • Delegowanie

  Delegowanie

  Jest to forma przekazywania niektórych praw i obowiązków kierownika na swoich podwładnych. Najczęściej owo przekazanie odnosi się do jednego konkretnego zadania. Jasno są tutaj określone cele jakie mają być zrealizowane, […]

  continue reading →
   
 • Optymalizacja

  Optymalizacja

  Jest to swoista metoda wyznaczania najlepszego rozwiązania. Przede wszystkim rozpatrywane jest to pod względem określonego kryterium, na przykład kosztu, wydajności itp. Jest ona definiowana w badaniach operacyjnych. Wykorzystywana jest tam […]

  continue reading →
   
 • Organizacja pracy

  Organizacja pracy

  Na organizację pracy składa się wiele procesów i działań, które przede wszystkim zmierzają do faktycznego uporządkowania i organizacji całej pracy w firmie, przedsiębiorstwie. Odnosi się to do podziału pracy każdej […]

  continue reading →
   
 • Benchmarking

  Benchmarking

  Inaczej są to badania porównawcze lub analiza porównawcza. Najczęściej taktyka ta stosowana jest w zarządzaniu, marketingu itp. Polega ona na porównywaniu procesów i praktyk, które stosuje dane przedsiębiorstwo, a także […]

  continue reading →
   
 • Buzz marketing

  Buzz marketing

  Jest to inaczej marketing szeptany lub marketing plotki. Pojęcie to przede wszystkim stosowane jest w marketingu i reklamie. Jest to swoisty opis działań, które podejmowane są przez firmy dla wywołania […]

  continue reading →