Nauki społeczno-ekonomiczne

 • Stosunki międzynarodowe

  Stosunki międzynarodowe

  Stosunki międzynarodowe są dziedziną nawiązującą do nauk politycnzych i społecznych. Studia takie dotyczą relacji tworzonych ponad granicami krajów. Osoba udająca się na takie studia musi orientować się temacie stosunków politycznych, […]

  continue reading →
   
 • Politologia

  Politologia

  Politologia to kierunek studiów znany takżę pod inną nazwą – nauki polityczne. Jest to dziedzina o znaczeniu głównie teorytycznym, jednak znaczenie praktyczne również ma tu swoją rolę. Politolodzy funkcjonują często […]

  continue reading →
   
 • Europeistyka

  Europeistyka

  Studia na tym kierunku to studia o charakterze interdyscyplinarnym. Ich główny cel to przekazanie wiedzy z zakresy funkcjonowania instytucji europejskich, politycznej, społecznej, a takze gospodarczej historii Europy, ponadto jej tradycji […]

  continue reading →
   
 • Kierunki Społeczne

  Kierunki Społeczne

  Kierunki społeczne obejmują wiele dziedzin z zakresu politologii, kutlury, socjologii, a także psychologii. Typowe kierunki społeczne to: dyplomacja i stosunki konsunalne, europeistyka, kulturoznawstwo, nauka o rodzinie, politologia, polityka społeczna, praca […]

  continue reading →
   
 • Ekonomia

  Ekonomia

  Dziedzina ta zajmuje się analizą i opisem produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji dóbr. Najważniejszymi pojęciami są tutaj jednostka i społeczeństwo, które odnoszą się bezpośrednio do wykorzystywania posiadanych zasobów. Zasoby mogą być […]

  continue reading →
   
 • Stosunki międzynarodowe

  Stosunki międzynarodowe

  Jest to nauka, która często zaliczana jest nie tylko do nauk społecznych, ale i typowo politycznych. Przedmiotem badań są tutaj różnego typu stosunki społeczne, które powstają ponad granicami państw, a […]

  continue reading →
   
 • Etnografia

  Etnografia

  Jest to swoista dyscyplina naukowa. Zajmuje się ona przede wszystkim opisem i analizą kultur ludowych w ujęciu całościowym. Zakres działań obejmuje tutaj teorię kultury ludowej, badanie jej dziedzin i wytworów […]

  continue reading →
   
 • Politologia

  Politologia

  Inaczej określa się ją jako nauki polityczne. Nauka ta zajmuje się polityką jako całokształtem działalności odnoszącej się do sprawowania władzy politycznej, jej funkcji, roli w życiu społeczeństwa, teorii jej organizacji, […]

  continue reading →
   
 • Historia

  Historia

  Jest to swoista wiedza na temat naszej przeszłości. Dziedzina ta zalicza się zarówno do społecznych, jak i humanistycznych nauk. Jej zadaniem jest dochodzenie do prawdy, do wiedzy o dawnych wydarzeniach […]

  continue reading →
   
 • Prawo

  Prawo

  Dokładnie chodzi tutaj o prawo w ujęciu przedmiotowym. Jest to system norm prawnych, ogólnych, abstrakcyjnych, jednoznacznych, które pojawiły się w efekcie istnienia i funkcjonowania państwa lub innego zorganizowanego organizmu społecznego, […]

  continue reading →