Nauki humanistyczne

 • Filozofia

  Filozofia

  Student filozofii powinień być miłosnikiem wiedzy. W czasie studiów jednym z jego zadań będzie ogarnięcie swoim umysłem wszechświata. Filozofia jest to jeden z tych kierunków, który daje możliwość olbrzymiego osobistego […]

  continue reading →
   
 • Dziennikarstwo

  Dziennikarstwo

  Dziennikartwo jest dość popularnym kierunkiem studiów humanistyucznych, choć praktyka pokazuje, że dziennikarzami zostają nie rzadziej osoby, nie mające wykształcenia dokładnie z zakresu dziennikarstwa. Istnieje wiele specjalizacji w dziennikarstwie: polityka, kulutra, […]

  continue reading →
   
 • Kierunki Humanistyczne

  Kierunki Humanistyczne

  Studia na kierunkach humanistycznych, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczone są przede wszystkim dla umysłów ścisłych. Krajowe uczelnie od lat oferują całe mnóstwo kierunków humanistycznych z jeszcze większą ilością specjalizacji. Do […]

  continue reading →
   
 • Socjologia

  Socjologia

  Nauka ta zajmuje się badaniem funkcjonowania i zmian w społeczeństwie. Badane są tam społeczne reguły, procesy i struktury, które jednocześnie łączą i dzielą ludzi, powodują powstawanie i rozwiązywanie się więzi […]

  continue reading →
   
 • Językoznawstwo

  Językoznawstwo

  Inna nazwa to lingwistyka. Jest to nauka badająca istotę, budowę i swoisty rozwój danego języka. Wyróżnia się przede wszystkim lingwistykę teoretyczną, stosowaną, a także dyskursywno-bitumiczną. Ponadto istnieje możliwość połączenia niektórych […]

  continue reading →
   
 • Religioznawstwo

  Religioznawstwo

  Są to nauki o religii. Charakteryzują się przede wszystkim podejściem antropologicznym, empirycznym, porównawczym do samego przedmiotu owych badań. Tym przede wszystkim religioznawstwo różni się od teologii i filozofii religii, z […]

  continue reading →
   
 • Pedagogika

  Pedagogika

  Jest to cały zespół nauk odnoszących się do wychowania, istoty, celów, treści metodycznych, środków i form organizacji wychowania i edukacji. Głównymi elementami w tej kwestii są rodziny, przedszkola i szkoły […]

  continue reading →
   
 • Filozofia

  Filozofia

  Wywodzi się z matematyki i filozofii Pitagorasa z szóstego wieku przed naszą erą. Dawniej oznaczało to poszukiwanie, umiłowanie mądrości i jej posiadanie. Współcześnie ma ona różne znaczenia. Następują tutaj rozważania […]

  continue reading →
   
 • Archeologia

  Archeologia

    Celem tej nauki jest swoiste odtwarzanie społeczno-kulturowej przeszłości człowieka poprzez badania w ziemi, na ziemi bądź w wodzie odnośnie źródeł archeologicznych. Źródła archeologiczne to materialne pozostałości wszelkiego typu działań […]

  continue reading →
   
 • Nauki humanistyczne

  Nauki humanistyczne

  Terminem tym określa się grupę nauk, które przede wszystkim zajmują się badaniem człowieka jako swoistej istoty społecznej, a także jego twórczości. Jednocześnie należy przyznać, że brak jest tam ścisłej metodologii […]

  continue reading →