Nauki ekonomiczne

 • Przemysł

  Przemysł

  Ówczesna działalność przemysłowa polega na wydobywaniu lub przetwarzaniu zasobów dostarczanych przez przyrodę na produkty, które zaspokajają pośrednio i bezpośrednio potrzeby konsumentów. Działalność usługowa to wszelkie czynności świadczone w procesie zaspakajania […]

  continue reading →
   
 • Przedsiębiorstwo

  Przedsiębiorstwo

  Zastanawiałeś się kiedyś co to jest działalność gospodarcza, jak to jest posiadać własną firmę, czy jest to trudne? Działalność gospodarcza polega na wytwarzaniu produktów w celach zarob¬kowych. Ustawa z 23 […]

  continue reading →
   
 • Podstawowe informacje

  Podstawowe informacje

  Trudne wybory ekonomiczne i organizacyjne dotyczą nie tylko przedsiębiorstwa jako podstawowego organizmu prowadzącego działalność gospodarczą. Własna firma jest wyodrębnioną pod względem ekonomicznym i prawnym jest ona jed¬nostką gospodarczą, która prowadzi […]

  continue reading →
   
 • Handel

  Handel

  Handel obejmuje całokształt czynności związanych z pośrednictwem między produkcją a konsumpcją, a więc zakupem i odbiorem towarów od producentów, magazynowaniem, przygotowaniem do sprzedaży i sprzedażą. Handlem nazywa się też przedsiębiorstwa, […]

  continue reading →
   
 • Ekonomia

  Ekonomia

  Jeśli zastanawiasz się czym w ogóle jest ekonomia to postaram Ci się opisać to w kilkunastu zdaniach tak, abyś mógł mieć obraz tego. Ekonomia jest to nauka o gospodarowaniu, zawiera […]

  continue reading →
   
 • Rodzaje produkcji

  Rodzaje produkcji

  Obecnie możemy wymienić następujące rodzaje produkcji: Produkcja podstawowa stanowi zasadniczy cel działalności przedsiębiorstwa. Produkcja ta przeznaczona jest na sprzedaż. Dla przykładu produkcją podstawową są obrabiarki w fabryce maszyn, ubrania w […]

  continue reading →