Nauki architektoniczne

 • Ogólne zasady

  Ogólne zasady

  Styl ten kierował się kilka podstawowymi i elementarnymi zasadami. Jedna z nich dotyczyła między innymi zasady tryglifu, która jest główną w całym porządku doryckich, gdzie stawiała ona każdemu z budowniczych […]

  continue reading →
   
 • Porządek dorycki

  Porządek dorycki

  Inaczej określany jest także mianem stylu, jest to jeden z najbardziej znanych i rozpowszechnionych porządków w przypadku architektury, który znany był w czasach antycznych. Charakteryzować będzie się on przede wszystkim […]

  continue reading →
   
 • Architektura klasyczna

  Architektura klasyczna

  Architektura klasyczna jest jednym z elementów większej całości jaką jest sztuka starożytna, gdzie wyróżnić będziemy mogli podział na kilka większych charakterystycznych grup, a mianowicie architekturę starożytnego Egiptu, Mezopotamii, architekturę egejską […]

  continue reading →
   
 • Polska – barok

  Polska – barok

  W przypadku polski okres baroku przypadać będzie na czas kontrreformacji oraz długich i nużących wojen. W przypadku polski były to przede wszystkim potyczki z Szwedami, Rosjanami oraz Turkami i kilka […]

  continue reading →
   
 • Architektura świecka

  Architektura świecka

  Barok jest okresem kiedy świeckie budowle oraz architektura odgrywa już znaczącą i bardzo ważną rolę. Budowane są przede wszystkim pałace o horyzontalnej rozbudowanie, bardzo często posiadające boczne skrzydła, co powoduje […]

  continue reading →
   
 • Architektura sakralna

  Architektura sakralna

  Budownictwo sakralne w czasie baroku zaczyna powoli odgrywać coraz mniej znaczącą rolę na rzecz budownictwa świeckiego, gdzie przez wcześniejsze dekady było odwrotnie. W budownictwie kościelnym tak naprawdę cały czas korzysta […]

  continue reading →
   
 • Historia

  Historia

  Barok jest okresem rozwoju nie tylko architektury, ale także, czy też przede wszystkim nauk, zarówno tych czysto humanistycznych jak i ścisłych. W czasach tych żyli tacy wielcy ludzie jak Galileusz, […]

  continue reading →
   
 • Właściwości baroku

  Właściwości baroku

  Barok podobnie jak renesans opierać będzie się głównie o wzory architektury antycznej, gdzie nadal wykorzystuje się te same koncepcje. Jednak sposób patrzenia na nie oraz wykorzystywania dziedzictwa pozostawionego przez poprzednie […]

  continue reading →
   
 • Architektura baroku

  Architektura baroku

  Barok jest kolejnym ze stylów architektonicznych oraz stylów sztuki, który następuje po renesansie. Jego wyodrębnienie miało jednak miejsce w późniejszych latach, a to dlatego, że twórcy żyjący w ówczesnych latach […]

  continue reading →
   
 • Modernizm

  Modernizm

  Modernizm jest ogólnym określeniem stosowanym do opisania szeregu prądów architektonicznych na świecie, które rozwijały się w latach dziewiętnastego oraz dwudziestego wieku, gdzie zakłada się przede wszystkim całkowite odejście od wcześniejszych […]

  continue reading →